ONZE EVENTS

Het Bemiddelingskantoor van de Toekomst

Wij participeren met:
Het Bemiddelingskantoor van de Toekomst

Donderdag 9 februari 2023 te Houthalen, TRAM 17

In samenwerking met de Federale Bemiddelingscommissie voor 5 punten.
175,00 € - KMO-Portefeuille opleiding DV.O243438 - Tiri HR Consulting (Els Tiri) (inclusief catering)Verschillende disciplines van Mediators verenigen zich in Limburg voor een focus op multidisciplinaire samenwerking in het Bemiddelingskantoor van de Toekomst. De verschillende accenten die iedere bemiddelaar vanuit zijn eigen expertise kan leggen in de bemiddeling en de meerwaarde van de samenwerking tussen deze verschillende expertises onderling, wordt er vanuit diverse hoeken belicht. Wordt mediation een op zichzelf staand beroep? Of is het enkel een alternatief voor de wet en een waardevolle tool meer dan en/of naast procesvoering? Welk type van bemiddelaar gezocht wordt hangt af van de partijen zelf, van de aard van de zaak, haar impact, de vraagstukken en de persoonlijkheden van eenieder die in de zaak betrokken is. Als ondernemer, werknemer, echtgenoot, kind, buur, dokter, verpleegster, patiënt, …….. de keuze van bemiddelaar zal voor eenieder van hen verschillend zijn. Het is belangrijk dat cliënten weten wie zij kiezen als mediator en wat zij van deze mediator kunnen verwachten. Ervaring, vaardigheden en toewijding verenigen vanuit diverse hoeken. Als multidisciplinair bemiddelingskantoor kan je tegemoet komen aan deze verzuchtingen. De deelnemers zullen deelnemen aan een interactief debat hierover.

Uren permanente vorming: 5u FBC

Prijs 175,00 € -KMO-Portefeuille opleiding DV.O243438 - Tiri HR Consulting (Els Tiri) (inclusief catering)

Inschrijving via christel.lenaers@justusbemiddeling.be - info@tiriconsulting.be

Sprekers
Dhr. De Heer Lode Vrancken - Emeritus-Vrederechter kanton Genk en Ere-Voorzitter van het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters van België. De visie op de groeiende praktijk van bemiddeling vanuit de hoek van de Vrederechter, als rechter die het dichtst bij de burger staat en hoe hieraan meer kan worden bijgedragen (1h).

Mr. Ann Draye - advocaat- Erkend bemiddelaar (1h) Concept bemiddeling en advocaat / Werkwijze? Welke hoed zet je op? Familiale bemiddeling/Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken Navolgen van wettelijke voorschriften en bemiddelde akkoorden is geen probleem, maar wat indien achterliggende problematieken opduiken, ondersteuning gevraagd wordt vanuit een andere expertise?

Mevr. Inge DE SLOOVERE & Dhr. Gerrit Maris - Erkend bemiddelaar, psychotherapeut, coach en ouderbegeleiding - De samenwerking binnen een multidisciplinair kantoor - familiaal Werken met kinderen Oprichter In Harmonie - Over het hoe en waarom te verenigen met een bemiddelaar in multidisciplinaire samenwerking (1h).

Mevr. Lieve LAGAE - Erkend bemiddelaar, Opleider Mediation en Lid van de Federale Bemiddelingscommissie – De visie, rol en taak van de FBC op het groeiende mediationlandschap en het bemiddelingskantoor van de toekomst (1h).

Mr. Christel LENAERS - Een bemiddelingspraktijk opbouwen, strategieën voor succes (1h) BemiddelingSoftware en de tools van Bemiddeling binnen het Multidisciplinaire kantoor Actieve ondersteuning met BMS binnen de verschillende disciplines, Hoe maak je jouw kantoor future proof (Beroepsgeheim / deontologie / GDPR).


taal: NL


Organisatie: Tiri HR Consulting en Justusbemiddeling / Huis in Harmonie/ BMK Solutions

Locatie, tijdstip en inschrijven:

  • Donderdag 9 februari 2023 - Tramstraat 17, 3530 Houthalen-Helchteren - 'TRAM 17'

Met de steun van de Federale BemiddelingsCommissie

Schrijf je hier in voor dit event